Peugeot 9X8 ve J. Demsky, Milano Tasarım Haftası’nda